Olaussen, Grethe-Liv

Olaussen, Grethe-Liv (1960-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 2017-2021

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.02.1960

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Finnmark, 2017 - 2021, Sp.