Tennefoss, Grethe

Tennefoss, Grethe (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter