Hagen, Gunnar Odd

Hagen, Gunnar Odd (1921-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 43 dagar

Gå til biletgalleri

Hagen, Gunnar Odd har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.07.1921
  • Død 06.10.1997

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1973 - 1977, H.

Verv

Offentlege verv

  • Leder Zoonoserådet frå 1995