Laache, Gunnar

Laache, Gunnar (1923-2003)

Parti:
Anders Langes Parti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1973-1977

Gå til biletgalleri

Laache, Gunnar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.02.1923
  • Død 07.09.2003

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1973 - 1977, ALP.