Bjerkeseth, Haldor

Bjerkeseth, Haldor (1883-1974)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Bjerkeseth, Haldor har gått bort.

Finn informasjon etter