Bunkholt, Halvor

Bunkholt, Halvor (1903-1978)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som representant for
Telemark 1958-1961
Ansiennitet:
7 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Bunkholt, Halvor har gått bort.

Finn informasjon etter