Eidnes, Hans

Eidnes, Hans (1887-1962)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Troms 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Eidnes, Hans har gått bort.

Finn informasjon etter