Jørgensen, Hans-Martin

Jørgensen, Hans-Martin (1972-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.05.1972

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1993 - 1997, H.
  • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1997 - 2001, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student