Axelsen, Harald

Axelsen, Harald (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.08.1945

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 7 for Nordland, 1993 - 1997, A.