Reinertsen, Harald

Reinertsen, Harald (1904-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 1 dagar

Gå til biletgalleri

Reinertsen, Harald har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 23.10.1904
  • Død 22.05.1994

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1961 - 1965, A.