Svendsgård, Hans

Svendsgård, Hans (1937-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Nordland 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Svendsgård, Hans har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 19.07.1937 i Meløy, Nordland
 • Død 15.07.1996
 • Son av fiskebåteier Ole Svendsgård (1904-1992) og husmor Helmine Taraldsen (1905-1963)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1981-85

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 26.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1951-1952
 • Maskinistskole 1955
 • Skipperskole 1956

Yrke

 • Fiskeskipper i eget rederi 1958-1981
 • Fiskerisjef i Nordland 1990-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Meløy formannskap 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Fiskerinemnda, Meløy 1971-1975, nestformann 1975-1981
 • Medlem Utvalget om høyere fiskeriteknisk utdanning i Bodø 1978-1979
 • Medlem Sild- og makrellomsetningsutvalget 1979-1981
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø 1979-1984

Tillitsverv i parti

 • Medlem Nordland Høyres fylkesstyre 1967-1969
 • Formann Meløy Høyre 1971-1977

Tillitsverv i organisasjonar

 • Landsmøterepresentant Norges Fiskerlag 1967-1981
 • Medlem Styret i Nordland Sildefiskerlag 1968-1982
 • Formann Nordland Sildefiskerlag 1970-1982
 • Medlem Styret i Notfiskarsamskipnaden 1971-1982
 • Formann Notfiskarsamskipnaden 1974-1982
 • 2. varamann Landsstyret i Norges Fiskerlag 1976-1978, 1. varamann 1978-1982
 • Medlem Representantskapet i Feitsildfiskernes Salgslag 1977-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Fiskernes Bank 1978-1982
 • Medlem Styret for A/S Vadsø Sildoljefabrikk 1978
 • Medlem Styret for Forsikringsselskapet Nordlys 1980-1996
 • Medlem Representantskapet for Svenska Handelsbanken Norge A/S 1990