Struksnæs, Hans Petter

Struksnæs, Hans Petter (1931-2016)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Struksnæs, Hans Petter har gått bort.

Finn informasjon etter