Torp, Harald Houge

Torp, Harald Houge (1890-1972)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 327 dagar

Gå til biletgalleri

Torp, Harald Houge har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 14.05.1890 i Lillehammer, Oppland
 • Død 01.12.1972
 • Son av overlege Jens Kahrs Garmann Torp (1847-1916) og Margrethe Geelmuyden Houge (1854-1890)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjonar

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1955 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1956 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1909
 • Cand.oecon. 1912
 • Studieopphold i utlandet 1922

Yrke

 • Opphold i Algier 1913
 • Medarbeider i Aftenposten 1914-1916
 • Politisk medarbeider i Morgenbladet 1917
 • Redaktør Lillehammer tilskuer 1917-1919
 • Politisk medarbeider Aftenposten 1919-1925
 • Sjefssekretær Aftenposten 1925-1927
 • Redaktør av Adresseavisen Trondheim 1927-1941, 1945-1967

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Innehaver Norsk journalistklubbs orden Blækspruten og Norsk Presseforbunds hederstegn
 • Ridder av 1. klasse av svensk Vasa orden 1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim formannskap 1931-1934, 1934-1937, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Formann A/S Vinmonopolets stedlige styre
 • Medlem Skolestyret, Trondheim
 • Medlem Forliksrådet, Trondheim
 • Formann Styret for Østmarka sykehus

Tillitsverv i parti

 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1931-1945
 • Formann Trondheim Høyre 1931-1932
 • Medlem Høyres sentralstyre 1931-1950
 • Medlem Høyres landsstyre 1954-1957

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Oslo journalistklubb frå 1923
 • Formann Den konservative presses forening 1935-1951
 • Formann Den eksklusive herreklubb U.C.D. (i 14 år)
 • Æresmedlem Den Konservative pressesforening
 • Nestformann Norges journalistforbund
 • Medlem Styret i Den konservative presses forening

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Forretningsbanken 1931-1938
 • Medlem Representantskapet for Sparetrygden 1945-1964
 • Medlem Kontrollkomiteen i Sparetrygden 1947-1964
 • Medlem Styret for Norsk Telegrambyrå 1951-1969