Torp, Harald Houge

Torp, Harald Houge (1890-1972)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 327 dagar

Gå til biletgalleri

Torp, Harald Houge har gått bort.

Finn informasjon etter