Haug, Herman

Haug, Herman (1897-1982)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 15 dagar

Gå til biletgalleri

Haug, Herman har gått bort.

Finn informasjon etter