Hanssen, Helge

Hanssen, Helge (1913-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1958-1961

Gå til biletgalleri

Hanssen, Helge har gått bort.

Finn informasjon etter