Jahre, Henrik

Jahre, Henrik (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter