Kinn, Helmer Severin Gundersen

Kinn, Helmer Severin Gundersen (1905-1963)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 6 dagar

Gå til biletgalleri

Kinn, Helmer Severin Gundersen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.10.1905
  • Død 06.04.1963

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1950 - 1953, A.
  • Vararepresentant nr 4 for Bergen, 1954 - 1957, A.
  • Vararepresentant nr 4 for Bergen, 1958 - 1961, A.