Vågen, Helge

Vågen, Helge (1954-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.04.1954

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Hordaland, 1981 - 1985, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Statens korn- og kraftforråd, 1982-1986