Johnson, Hilde Frafjord

Johnson, Hilde Frafjord (1963-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Rogaland 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 59 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.08.1963
 • Dotter av lektor Carl Bjarne Johnson (1930-) og sykepleier Ragnhild Frafjord (1931-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1997 - 2001, KrF.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 17.10.1997-17.03.2000, Olaf Gjedrem møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyre

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Personlig rådgiver, Utenriksdepartementet, 1989 - 1989
  Statsråd, Utenriksdepartementet, utviklingssaker, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Statsråd, Utenriksdepartementet, utviklingssaker, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole, Hetland videregående skole, Stavanger 1981
 • Studier i antropologi ved Selly Oak College, Storbritannia 1985
 • Cand.mag. (historie, statsvitenskap, sosialantropologi), Universitetet i Oslo 1986
 • Cand.polit. (hovedfag sosialantropologi), Universitetet i Oslo 1991

Yrke

 • Journalistvikariat i Stavanger Aftenblad 1982
 • Redaktør Ny Veg (organ for KrFU) 1984-1985
 • Redaksjonssekretær og medlem redaksjonen i Tidsskriftet Idé, organ for kristendemokratisk samfunnsdebatt 1986-1993
 • Journalistvikariat i Folkets Framtid 1987
 • Konsulent Ressursavdelingen Utenriksdepartementet 1992-1993
 • Spesialrådgiver for Afrikabanken 2006-2007
 • Nestleder UNICEF 2007-2011
 • FNs spesialutsending til Sør-Sudan 2011-2014

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • 2003 Commitment to Development Award 2003
 • Kommandør av St. Olavs Orden 2004

Verv

Offentlege verv

 • Medlem arbeidsutvalg for Komiteen for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig råd for Den Norske Kirke 1991-1997
 • Varamedlem Aksjonsutvalget ved atomulykker i fredstid (AVA) 1992
 • Medlem Presiding Council of ProVention frå 1999 (internasjonalt konsortium for forebygging av naturkatastrofer og kriser)
 • Medlem Senior Advisory Panel for Den asiatiske utviklingsbanken frå 2000

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sentralstyret i Kristelig Folkepartis Ungdom 1983-1984
 • Nestleder Kristelig Folkepartis Ungdom 1986-1987
 • Personlig sekretær for partileder og parlamentarisk leder Bondevik 1988-1989
 • Personlig sekretær/politisk rådgiver for partileder Bondevik 1990-1991
 • Personlig sekretær/politisk rådgiver for parlamentarisk leder Gjønnes 1990-1991
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre frå 1993 (for stortingsgruppen)
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1993-1995
 • Generalsekretær Kristelig Folkeparti frå 2016

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Rådet for Pastor Strømmes Minnestiftelse 1992-1996
 • Medlem Fellesrådet for det sørlige Afrika 1994-1997
 • Medlem Rådet for Den norske Helsingforskomiteen 1994-1997
 • Medlem Styret for hjelpeorganisasjonen Kirkens Nødhjelp 1996-1997
 • Medlem Styret for NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) frå 2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for MENTOR, Internasjonalt Institutt for media, kommunikasjon og ledelse 1988-1992
 • Medlem Styret for Television Trust for the Environment (TVE) frå 2000

Litteratur

 • Diverse fagartikler innenfor sosialantropologi publisert i tidskrifter