Johansen, Hilde Christin

Johansen, Hilde Christin (1967-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter