Vogt, Hilde

Vogt, Hilde (1945-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter