Granbo, Helene

Granbo, Helene (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter