Rømming, Heidi

Rømming, Heidi (1958-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2001-2005

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.03.1958

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 2001 - 2005, SV.