Solum-Larsen, Helge

Solum-Larsen, Helge (1969-2015)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 28 dagar

Gå til biletgalleri

Solum-Larsen, Helge har gått bort.

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.01.1969
  • Død 18.12.2015

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1997 - 2001, V.
  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2005 - 2009, V.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Styret for Høgskolen i Stavanger, 1994-1997
  • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-1997
  • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene frå 2006