Hansen, Hårek Ludvig

Hansen, Hårek Ludvig (1901-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Nordland 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Hansen, Hårek Ludvig har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 14.07.1901 i Tjøtta, Nordland
 • Død 01.03.1996
 • Son av gårdbruker og kjøpmann Herman Hansen Bærøy (1876-1967) og husmor, lærer og poståpner Lydia Hansen (1874-1954)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Nordland, 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs på C. J. Clausens handelsskole i Bodø 1917
 • Vefsn Folkehøgskole 1917-1918

Yrke

 • Medeier i båt og bruk til 1971
 • Fisketilvirker i Lofoten 1921-1939
 • Drev fiske 1924-1954
 • Bas (fiske) 1927-1930
 • Småbruker 1928-1948
 • Drev snurpebruk 1930-1954
 • Gårdbruker 1948-1974 (overtok farsgården i 1948)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alstahaug kommunestyre 1963-1965

Offentlege verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Tjøtta 1932-1935
 • Medlem Skolestyret, Tjøtta fra 1936, formann
 • Medlem Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien 1958-1969
 • Medlem Styret for Fiskernes ulykkeskasse (omkring 1970)

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Helgeland og Salten sildnotfiskarlag (senere Nordland Sildfiskarlag) frå 1936 (stod også som medstifter av laget i 1933)
 • Formann Styret Helgeland og Salten sildnotfiskarlag (senere Nordland Sildfiskarlag) 1945-1956
 • Medlem Styret for Notfiskarsamskipnadens sildesalgslag, Harstad 1945-1950, formann 1950-1957, medlem 1957-1965
 • Medlem Styret for Feitsildfiskernes salgslag, Trondheim 1948-1956, formann 1956-1968

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Nordlandsbanken, Bodø 1953-1971