Sleipnes, Inga Dorthea

Sleipnes, Inga Dorthea (1931-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 23.12.1931

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 8 for Nordland, 1985 - 1989, A.