Jakobsen, Øistein

Jakobsen, Øistein (1907-1947)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1945-1949

Gå til biletgalleri

Jakobsen, Øistein har gått bort.

Finn informasjon etter