Lande, Ingri

Lande, Ingri (1918-2018)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 24 dagar

Gå til biletgalleri

Lande, Ingri har gått bort.

Finn informasjon etter