Mikalsen, Inge Magnor Johan

Mikalsen, Inge Magnor Johan (1922-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Mikalsen, Inge Magnor Johan har gått bort.

Finn informasjon etter