Ytterhorn, Inger-Marie

Ytterhorn, Inger-Marie (1941-2021)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 53 dagar

Gå til biletgalleri

Ytterhorn, Inger-Marie har gått bort.

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.09.1941 i Oslo
 • Død 30.03.2021
 • Dotter av grosserer Ingar Thorud (1912-1992) og hjemmeværende Anne-Marie Prydz (1914-1976)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 16 for Hordaland, 1989 - 1993, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1993 - 1997, FrP.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1997 - 2001, FrP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1960
 • Handelsskoleeksamen, Otto Treider 1961
 • Forbredende prøve i filosofi 1977
 • Forberedende prøve i språkvitenskap/fonetikk 1978
 • Russisk mellomfag, Universitetet i Bergen 1979
 • Studier i nordisk og engelsk, Universitetet i Bergen 1980-1981

Yrke

 • Sekretær, kontorleder og personalkonsulent 1984-1989
 • Selvstendig næringsdrivende 1988-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen formannskap 1987-1991
 • Varamedlem Oslo kommunestyre 1999-2002, medlem 2002-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Hordaland 1987-1991

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Bergen 1985-1987
 • Medlem Byretten, Bergen 1987-1991
 • Formann Styret for Middelheimen sjukeheim 1988-1989
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling frå 1994
 • Medlem Valglovutvalget 1997-2000
 • Medlem Nobelkomiteen 1999-2017
 • Medlem Borgarting Lagmannsrett frå 2000
 • Medlem Pensjonskommisjonen frå 2002

Tillitsverv i parti

 • Medlem FrPs landsstyre 1988-2004
 • Medlem FrPs sentralstyre 1988-2004
 • Viseformann Bergen FrP 1989-1990
 • Gruppesekretær FrPs stortingsgruppe 1994-1997, politisk hovedrådgiver 1997-2001, spesialrådgiver fra 2001
 • Medlem FrPs programkomité 1996-1997
 • Leder FrPs ressursutvalg for kvinnelige medlemmer 1996-2000
 • Leder FrPs familiepolitiske utvalg frå 1999
 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2003