Raaum, Ingvill Elsebe

Raaum, Ingvill Elsebe (1935-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Raaum, Ingvill Elsebe har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 20.07.1935
  • Død 08.05.2012

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1969 - 1973, H.
  • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1973 - 1977, H.