Raaum, Ingvill Elsebe

Raaum, Ingvill Elsebe (1935-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Raaum, Ingvill Elsebe har gått bort.

Finn informasjon etter