Thorsen, Ingebjørg

Thorsen, Ingebjørg (1930-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1977-1981

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.01.1930

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1977 - 1981, H.