Wærstad, Ingebjørg

Wærstad, Ingebjørg (1926-2013)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 21 dagar

Gå til biletgalleri

Wærstad, Ingebjørg har gått bort.

Finn informasjon etter