Hagaseth, Ingjerd Thon

Hagaseth, Ingjerd Thon (1967-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 46 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.12.1967

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 2013 - 2017, V.
  • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 2017 - 2021, V.