Molde, Ivar

Molde, Ivar (1949-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter