Folstad, Ivar

Folstad, Ivar (1929-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 16 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter