Hauge, Ivar J.

Hauge, Ivar J. (1936-2017)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 21 dagar

Gå til biletgalleri

Hauge, Ivar J. har gått bort.

Finn informasjon etter