Hognestad, Ivar Kristiansen

Hognestad, Ivar Kristiansen (1888-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
24 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Hognestad, Ivar Kristiansen har gått bort.

Finn informasjon etter