Mathisen, Ivar Kåre

Mathisen, Ivar Kåre (1921-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1958-1961
Ansiennitet:
1 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Mathisen, Ivar Kåre har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 23.09.1921 i Oslo
 • Død 28.09.2008
 • Son av veivokter Halvdan Mathisen (1893-1963) og hjemmeværende Anna Hagen (1895-1951)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1958 - 1961, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1937
 • Oslo kommunale handelsskole 1939-1941

Yrke

 • Kontorist A/S Aker mekaniske Verksted, Oslo 1937-1949
 • Administrerende direktør i Oslo Bolig- og Sparelag 1968-1983
 • Administrerende direktør i OBOS Forretningsbygg A/S 1983-1988

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltakermedaljen 1940-45
 • St. Halvard-medaljen 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo bystyre 1955-1959, varaordfører 1963-1967, 1967-1971
 • Medlem Oslo formannskap 1959-1963, 1971-1975, 1975-1979

Offentlege verv

 • Medlem Statens stipendråd 1955-1970
 • Medlem Komiteen for by- og forstadsbaner 1964-1971, formann 1972-1975
 • Medlem Byggekomiteen for konserthuset, Oslo 1966-1978
 • Medlem Styret for Oslo Sporveier 1968-1979
 • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1969-1971
 • Medlem Styret for Sporveiens pensjonskasse 1971-1991
 • Medlem Styret for Oslo kommunale pensjonskasse 1971-1995
 • Medlem Forhandlingsutvalget for Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 1972-1974
 • Formann Utredningskomiteen vedrørende personalforvaltningen, Oslo 1972
 • Formann Forenklingsutvalget (om forenklinger i byggesaksbehandlingen) 1975-1976
 • Medlem Byggefagrådet 1980-1983
 • Formann Oslo kommunale pensjonskasse 1991-1995

Tillitsverv i parti

 • Sekretær AUF 1949-1952, formann 1952-1955
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1952-1955, 1957-1969
 • Sekretær Oslo Arbeiderparti 1956-1968
 • Æresmedlem Det Norske Arbeiderparti 1998

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Norske Boligbyggelags landsforbund frå 1970
 • Formann Norske Boligbyggelags landsforbund 1979-1985
 • Ordfører Representantskapet i Norske Boligbyggelags landsforbund 1985-1988

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Vanføres Boligselskap A/S frå 1968 (til ca. 1975)
 • Formann Stiftelsen Frambu Helsesenter 1970-1985
 • Medlem Styret for Moelven Brug A/S 1972-1983
 • Medlem Styret for Oslo Byfornyelse A/S 1978-1983
 • Medlem Representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse 1980-1982
 • Formann Styret for Folketeaterbygningen 1981-1995

Litteratur

 • Ottosen, Kristian (red.): Festskrift for Ivar Mathisen på 70-års dagen 23.9.1991, OBOS Oslo 1991