Eide, Jacob Bertel

Eide, Jacob Bertel (1894-1986)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 18 dagar

Gå til biletgalleri

Eide, Jacob Bertel har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.08.1894
  • Død 23.10.1986

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1950 - 1953, V.