Mikkelsen, Jan

Mikkelsen, Jan (1933-2017)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 259 dagar

Gå til biletgalleri

Mikkelsen, Jan har gått bort.

Finn informasjon etter