Olsen, Jan Olav

Olsen, Jan Olav (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.09.1950 i Arendal, Aust-Agder
 • Son av kjøpmann Odd Angår Olsen (1918-1995) og husmor Aagoth Thorsen (1917-2000)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 2001 - 2005, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole ved Nersten skole 1957-1964
 • Arendal gymnas, engelsklinje 1969
 • Lærerutdanning ved Kristiansand Lærerskole 1971-1973
 • Historie ved Bergen Lærerskole 1973-1974
 • Norsk ved Stavanger Lærerskole 1974-1975

Yrke

 • Lærer ved Sunde skole 1975-1985
 • Rådgiver ved Sunde skole 1985-1994
 • Pedagogisk konsulent Gjerstad kommune 1994-1999
 • Rektor ved Sunde skole frå 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjerstad kommunestyre 1983-1987, ordfører 1991-1995, 1995-1999
 • Medlem Gjerstad formannskap 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Aust-Agder 1999-2001

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Gjerstad 1979-1985, formann 1985-1987
 • Medlem Hovedutvalget for miljø, Gjerstad 1987-1991
 • Leder Legatstyret, Gjerstad 1991-1999
 • Leder Administrasjonsutvalget, Gjerstad 1995-1999
 • Medlem Styret for Aust-Agder-arkivet 1996-2003
 • Leder Styret for InfoSørbygget 1998-2000
 • Varamedlem Styret for Jernbaneforum Sør 1999-2003
 • Doms- og lagrettemann Agder Lagmannsrett 1999-2003
 • Medlem Styret for Konsesjonskraftfondet, Aust-Agder 2000-2003
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling frå 2006
 • Medlem Utvalget for utredning av Studieforbund - læring for livet 2006-2007
 • Medlem Agder og Telemark Bispedømmeråd frå 2006
 • Medlem Kirkemøtet frå 2006
 • Varamedlem Mellomkirkelig råd frå 2006
 • Varamedlem Norges kristne råd frå 2006

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Gjerstad Høyre 1977-2005
 • Leder Gjerstad Høyre 1979-1981
 • Leder Aust-Agder Høyre 1995-2001, nestleder fra 2006
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 1995-2001
 • Leder Aftenskolen Høyres Studieforbund 2002-2007
 • Ordfører Representantskapet i Aftenskolen Høyres Studieforbund frå 2007

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Gjerstad Lærerlag 1979-1981
 • Medlem Styret for Gjerstad Menighetsråd 1981-1993
 • Redaktør Gjerstad og Vegårshei Menighetsblad 1981-1995
 • Leder Gjerstad Undervisningsforbund 1984-1985
 • Medlem Styret for Sunde Indremisjon 1985-1989
 • Varamedlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Aust-Agder 1991-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Risør og Tvedestrand Bilruter 1992-1997, leder 1997-2002
 • Leder Styret for Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap 1997-2001
 • Leder Styret for Stiftelsen Abelsenteret 1998-2000
 • Medlem Styret for Stiftelsen Holmen Gård 1999-2005
 • Medlem Representantskapet for Gjerstad Sparebank frå 2000
 • Medlem Styret for AlkoKutt 2002-2005, leder 2005
 • Ordfører Representantskapet for Kirkens Nødhjelp frå 2007