Olsen, Jan Olav

Olsen, Jan Olav (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri