Andenæs, Johs.

Andenæs, Johs. (1912-2003)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1958-1961

Gå til biletgalleri

Andenæs, Johs. har gått bort.

Finn informasjon etter