Wisløff, Jens Juell

Wisløff, Jens Juell (1921-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Wisløff, Jens Juell har gått bort.

Finn informasjon etter