Mo, Jakob Godtfred

Mo, Jakob Godtfred (1889-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1950-1953

Gå til biletgalleri

Mo, Jakob Godtfred har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 09.04.1889
  • Død 07.01.1986

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Aust-Agder, 1945 - 1949, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1950 - 1953, A.