Johnsen, Jennie Nicola

Johnsen, Jennie Nicola (1977-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2005-2009

Gå til biletgalleri