Austrheim, John

Austrheim, John (1912-1995)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet:
16 år, 82 dagar

Gå til biletgalleri

Austrheim, John har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 10.10.1912 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Død 13.04.1995
 • Son av gardbruker Anders J. Austrheim (1882-1977) og Malene Sande (1884-1968)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, Sp.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 18.10.1972-30.09.1973, Ambjørg Sælthun møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1973-16.10.1973, Leiv Erdal møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 12.11.1970 - 18.12.1970

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 19.10.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Sosialkomiteen, 19.10.1971 - 18.10.1972

  1973-77

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1973-77

  Sekretær, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjonar

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1965

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1969

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1974 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordfjord ungdomsskule 1932-1933

Yrke

 • Gardbruker

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Sp's Såmannsstatuett 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gloppen kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, ordfører 1955-1959, 1959-1962

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Gloppen 1947-1954, formann 1954-1956
 • Formann Styret for Nordfjord Folkehøgskule 1960-1981
 • Medlem Pensjonsutredningskomiteen av 1962 1962-1963
 • Medlem Utvalget av 1966 til vurdering av den forebyggende tryggingstjenesten frå 1966
 • Nestformann Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1966-1982
 • Medlem Statens naturvernråd 1967-1977

Tillitsverv i parti

 • Formann Sp 1967-1973

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Nordfjord indremisjon 1949-1951, 1955-1957
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Luthersk Indremisjonsselskap 1956-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Hovedstyret i Gartnerhallen 1955-1969
 • Formann Styret for Gartnerhallen, avdeling Bergen 1955-1970
 • Medlem Gartnerhallens arbeidsutvalg 1960-1969